• Tôm thẻ Siêu Việt

Tôm thẻ Siêu Việt

LIÊN HỆ: 0889 301 555

PL10-PL12

1250 con/bọc

Chọn số lượng / bọc
Thêm vào giỏ hàng
Tôm thẻ giống Siêu Việt được sản xuất từ nguồn tôm thẻ chân trắng bố mẹ tốt nhất do các công ty chọn lọc cung cấp . Đây là nguồn tôm mẹ hoàn toàn sạch các bệnh đặc trưng (SPF) kháng bệnh Taura (SPR)
Tôm thẻ giống Siêu Việt có những đặc điểm như sau:
- Sạch bệnh đặc trưng như đốm trắng, Đầu Vàng, Taura và kháng bệnh Taura.
- Lớn nhanh nuôi được size lớn.
- Đều cỡ.
- Đạt đầu con.

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm liên quan