• Tôm sú Siêu Việt

Tôm sú Siêu Việt

LIÊN HỆ: 088 930 1555

PL12-PL15

1500 con/bọc

Chọn số lượng / bọc
Thêm vào giỏ hàng
Tôm sú giống Siêu Việt được sản xuất từ nguồn tôm sú bố mẹ tốt nhất được chọn lọc tạo nên nguồn tôm sú giống có sức đề kháng tốt và hoàn toàn sạch các bệnh nguy hiểm.
Tôm sú Siêu Việt có đặc tính:
- Sạch các bệnh đặc trưng như đốm trắng, đầu vàng, Taura và kháng bệnh Taura.
- Lớn nhanh vượt trội.
- Đạt đầu con